Festival Cinéma Méditerranéen à Bruxelles

The second Festival Cinéma Méditerranéen takes place from November 28, 2008 until December 5, 2008. Look for the programm down here:

Le dixième Festival Cinéma Méditerranéen se tiendra à Bruxelles du 28 novembre au 5 décembre 2008. Voire l’affiche ici bas:

Festival du Cinema

Continue reading

Update on Linguistic Cleansing: Berufs Verbote

Berufs Verbote

‘De Walen, die willen niet werken’ (The Walloons, they do not want to work). It’s an often uttered complaint in Flanders. But some Flemish enterprises in Brussels do not want them to work. They not only require their employees to be bilingual, but they have to be Native Dutch Speaking too. This is indicated as Nederlands: moedertaal. This means if you were born in Brussels or Wallonia, and your mother spoke French, you do not qualify. This is completely illegal. If you are discriminated in a public service you can address your complaints to the ‘Commission permanente de Contrôle linguistique/Vaste Commissie van Taaltoezicht’: Mme Annelies Van Cauwelaert-De Wyels (N/F),  E-mail : Annelies.VanCauwelaert@rrn.ibz.fgov.be, Tél : 02 518 23 34. Complaints about private firms can be addressed by email to info@ocf-wb.be, phone at 02.536.01.34. or fax at 02.646.28.61.. See also http://www.ocf-wb.be/.

Look at the following adds

Discrimination Add 1 Continue reading

De moeder van alle transfers

5,6 miljard euro voor ‘Walen’ verschrompelt bij 50 miljard euro voor politici !

2,5 euro per dag betaalt elke Vlaming per dag aan de Waal zo blokletterden de Vlaamse media onlangs. 2,5 euro per dag dat is 912.5 euro per jaar, toegegeven daar koop je al wat moois mee voor jezelf. Maar die 2,5 euro worden natuurlijk niet zomaar in baar geld afgegeven aan die verderfelijke Walen. De in totaal 5,6 miljard euro transfers van Vlaanderen naar Wallonië gaan hoofdzakelijk via de sociale zekerheid. Dat geld wordt dus gebruikt om de buitengewone bijkomende kosten te dekken van zieke mensen, oude mensen, kinderen, werklozensteun, pensioenen etc….

Wie dus voorstelt om die 2,5 euro niet langer beschikbaar te stellen moet beseffen wat de gevolgen daarvan zouden zijn voor de betrokken landgenoten en op termijn voor zichzelf als al die dompelaars dan nadien door de omstandigheden gedwongen, bereid zouden zijn om aan inferieure voorwaarden te moeten werken.

Het blijft natuurlijk ieders recht om de interpersoonlijke solidariteit abnormaal te vinden alhoewel dit solidariteitsprincipe het fundament is van onze welvaart en ook het cement vertegenwoordigt van de Europese beschaving.

Maar wat te denken van een rapport van de Europese centrale bank dat stelt dat de Belgische overheden dezelfde output zouden kunnen leveren met 66% van de middelen die ze nu gebruiken (recentste studie met volledige cijfers over 2004).

De besparingswinst die we aldus zouden kunnen realiseren bedraagt volgens dit rapport niet minder dan 50 (vijftig) miljard euro !

50 miljard euro, dat is wat we teveel afdragen voor een bestuur dat er steeds minder één is maar door zijn expansie bij iedere staatshervorming duurder wordt.

50 miljard euro, dat is een overtollige transfer van de burger naar de politiek die bijna 10 maal zo veel kost als de zogenaamde transfer van de Vlaming naar de Waal.

Hou er dan ook rekening mee dat vele bekleders van politieke mandaten eigenlijk meerdere politieke mandaten bekleden en dus almaar met een groter deel van de koek weglopen. Het geld van deze transfers dient in tegenstelling tot de 2,5 euro van daarstraks niet voor allerhande uitkeringen van hulpbehoevenden maar voor de instandhouding van een politiek profitariaat dat zijn gelijke niet kent.

Al wie bijgevolg een transfer van 5,6 miljard teveel vindt voor een gerechtvaardigd doel moet wel helemaal sprakeloos worden van een totaal overbodige en nutteloze transfer van 50 miljard euro ( 2.017 miljard oude Belgische franken !) die enkel gebruikt wordt voor de handhaving en zelfs uitbreiding van een almaar groter wordend korps van sluwe zelfbedieners die gedurig meer maar allerminst beter bestuur voorstaan.

Als de loonlasten in België zo hoog zijn dan ligt dit zeker niet aan (normale) transfers in de sociale zekerheid maar des te meer aan de (abnormale) en afschuwelijk hoge transfer van de burger naar de politiek.

Gemiddeld heeft België een werklozenpercentage dat min of meer vergelijkbaar is met de buurlanden/regio’s. Dus moet de reden voor de hoge loonlast ergens elders liggen.

De Europese centrale bank heeft met zijn rapport de vinger op de (open) wonde gelegd. Een open wonde waar voortdurend nieuwe politieke profiteurs op af komen.

(F. O.)

Zaventem, foreigners not so welcome

A journalist from the Brussels weekly magazine The Bulletin phoned subsequently to Haarlemmermeer Town Hall (near Amsterdam Airport) and to the Town Hall of Zaventem (near Brussels Airport) to inquire the possibility to start a bussines over there. He was helped in English at Haarlemmermeer, but at Zaventem nobody could help him out, because the employees were not allowed to speak another language than Dutch. This is a sad story where stupid nationalists are refraining the economic development of Brussels and Belgium as a whole. Zaventem is the Belgian International Airport. A friendly gentleman has scanned the weekly for me. Look at the scans below.

Continue reading

Gent discrimineert NIET

Dit artikel werd geciteerd door GentBlogt in de posting Taalwetten in Gent welliswaar zonder bronvermelding

Gent Graslei

Op een een email in verband met taaldiscriminatie aan Burgemeester en Schepenen van de Stad Gent, mijn woonstad, kreeg ik volgend positief antwoord:

Continue reading

[#] Wat als uw anti-virus software zelf uw PC aanvalt?

Het klinkt redelijk onvoorstelbaar maar het is intussen duizenden ‘AVG-antivirus Free’ gebruikers overkomen. AVG meende een Worm te ontwaren in de user32.dll file van hun XP Windows-installatie, Worm die er niet was.  Gevolg: duizende PC’s die niet meer konden opstarten.

De Nederlandse distributeur van de virusscanner AVG kreeg op 10 en 11 novmber 2008 ’rond de driehonderd telefoontjes per uur’ van computergebruikers die met problemen kampten. De oorzaak van de commotie is een foute update van de AVG-virusscanner, die afgelopen zondag 9 november 2008 is verstuurd. De nieuwe antivirussoftware beschouwde het Windows-bestand user32.dll, een belangrijk onderdeel van het besturingssysteem van Windows, als een Trojaans paard, een virus. Het volledige programma werd verwijderd bij het downloaden van de update. Gebruikers die hun pc aan lieten staan ondervonden geen probleem totdat ze hun computer uitzetten en later weer wilden opstarten.

Continue reading

Voedsel-toegankelijkheid d.m.v. voedselsoevereiniteit

Motie opgesteld door Anaïs, Hanna, Lise, Saartje en Thelma voor het Jongerenparlement

Jongerenparlement - Parlement des Jeunes

Jongerenparlement - Parlement des Jeunes

Gelet op het hoge aantal mensen dat honger lijdt in de wereld (850 miljoen).

Overwegende dat hiervan 600 miljoen boeren honger lijden. Vaak omdat kleine boeren worden weggeconcurreerd door multinationals, onder het mom van de vrije handel.

Niet alleen kleine boeren maar ook kleine bedrijfjes, zowel in het Noorden als in het Zuiden, kunnen niet op tegen deze grote bedrijven. Er zijn 600 miljoen boeren die honger lijden vaak doordat zij niet op kunnen tegen de lage prijzen die de multinationals zich aan de hand van massaproductie wel kunnen permitteren.
Deze boeren hebben nauwelijks nog een inkomen waardoor de toegankelijkheid van voedsel, een van de basisbehoeften van de mens, voor hen in het gedrang komt.
Continue reading