Taal Protectionisme in Vlaanderen


English Version

Download PDF versie

De FeitenKern van de zaak

De Feiten

The Caravan van Gregory en zijn Waalse vriendin bewerkt aan onze Belgische Kust

Ik kreeg een reactie op mijn vorige posting over ‘Linguistic Cleansing” uit Frankrijk van een ‘UnFrench Frenchman‘ waaruit blijkt dat er aan de andere kant ook mensen zijn die Taal Protectionisme bekampen. Deze gentleman wijdt er zelfs zijn volledige Blog: ‘The Worldwide Decline of French‘ aan.

De post ‘Linguistic Cleansing’ begon met de bovenstaande foto. Een caravan aan onze Belgische Kust waarop een op andere onverlaat “Fuck You Wolon” en een hakenkruis had gespoten. Een Menapiër die niet kan spellen want het moet natuurlijk “Walloon” zijn. Dit is wel de minst plezante manier om ‘s morgens wakker te worden en uit je caravan te stappen en dan op dat gekledder van vandalen te moeten kijken. Kijk, dit is geen schandaal foto. Daar is het mij ook niet om te doen, maar de foto van gewone mensen in hun dagelijkse besognes. Daar wil ik de nadruk op leggen. Dat taal fanatisme is hier in België al aan de gang van 1963 en het kon me tot dusver gestolen worden, maar als het ons begint te raken in ons dagelijks leven ons dagelijks reilen en zeilen van naar het werk gaan, de trein nemen, op vakantie gaan… dat is een brug te ver. Wie binnendringt in de intimiteit van ons dagelijks leven is niet langer een hooligan, maar een FASCIST. In hoofdletters. En dit is niet alleen mijn persoonlijke mening, dit is ook schitterend verwoord door Johan Sanctorum in zijn Blog post: ‘Ceci n’est pas un poisson‘.

Andere gelijkaardige verhalen: Een jongeman mist zijn laatste trein na een dagje Brugge. Hij telefoneert naar zijn Franstalige vriendin dat hij op hotel gaat in het Frans natuurlijk en ineens komt hij in een gewelddadige scene uit de gansterfilm ‘In Bruges’ terecht. Hij krijgt een vuistslag in het gezicht en de raad in Brugge voortaan ‘Vlaamsch’ te spreken. Good Lord, die jongen was aan het telefoneren, hield dus een privé telefoon gesprek.

Dan zijn er nog de talloze incidenten in de Horeca waar buitenlandse toeristen die in het Frans iets bestellen niet geserveerd worden.  Goed dit is nog de publieke arena, maar het is toch al zeer op het randje. Hoffelijk is het allerminst.

Ik had die verhalenreeks afgesloten met de aanval op een 14-jarig schoolmeisje dat in Kappellen-op-den-Bos 38 sneden in haar arm kreeg met een cutter nadat ze Frans had gesproken met haar vriendin. Mogelijk heb ik me hier wel laten vangen door de sensatie van dit verhaal, dat breeduit zowel in de Vlaamse als de Franstalige kranten uitgesmeerd werd. Er is ondertussen twijfel ontstaan over dit verhaal. Sara, het meisje, zou een en ander verzonnen hebben. Hoe het ook zij, er waren daar in Kappellen-op-den-Bos wel  degelijk strubbelingen tussen pubers over het gebruik van het Frans in Vlaanderen. Pubers zijn licht ontvlambaar, dus kreeg dat verhaal misschien wel meer aandacht dan het verdiende. Maar de ‘backlash’ alsof daar nu niks gebeurd is pik ik toch niet. Twee  url’s om dit hoofdstuk af te sluiten.

Aanvankelijk persbericht:

http://www.demorgen.be/dm/nl/983/Nieuws/article/detail/455237/2008/10/17/14-jarige-krijgt-38-messteken-omdat-ze-Frans-praat.dhtml

Later Persbericht:

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/477083/2008/11/05/Franstalig-meisje-verzon-aanval-door-Vlaamse-schoolvrienden.dhtml

;

Sarah show her wounds

Dan zijn er noch de talrijke overschilderingen die men vindt in de Brusselse regio. Op tweetalige plakaten wordt de Franstalige tekst grondig uitgewist of overschilderd. Dit speelt zich ook af in het publieke domein, maar het creëert een sfeertje waarbij de andere taal-uiting op zo’n grove manier gevandaliseerd wordt, dat men er schrik zou van krijgen.

Tweetalig Bord overschilderd

Maar het schandalige aan dit alles is dat de overheid dergelijke taal discriminaties aanmoedigt door zelf op een ongelofelijk bekakte manier de ‘Vlaamshe’ taal als enige mogelijke uiting van burgerconversatie te poneren. Het volgend voorbeeld is de letterlijke weergave van een gesprek op de Dienst Bevolking van de Gemeente Sint Pieters-Leeuw waar een EU-ambtenaar zich kwam inschrijven in de bevolkingsregisters :

– Good Morning, my name is Stefan Grech, this is my wife and this is my lovely daughter, she’s six.

– Geen Engels hier, mijnheer. (No English here Sir.)

– Sorry?

– Alleen Nederlands. (Only Dutch.)

– Vous parlez Français?

– Nee meneer, zeker geen Frans. Alleen Nederlands. (No Sir, definitively no French. Only Dutch.)

– Italiano?

– The lady nods  intensely NO

– I start to get the impression that you understand what i’m saying.

– Nods YES. We spreken hier alleen Nederlands. U bent hier in Vlaanderen. (We only speak Dutch here. You are in Flanders here.)

– Would there be anyone else in the building who could help me?

– Nods  intensely NO

– So, you do understand me.

Het commentaar van Stefan Grech:

“I can understand the situation of the Flemish around Brussels. It was explained to me. I got the picture. But there is another thing: elementary decency. The lady did understand me perfectly. I’ve travelled a lot. I lived in the poorest parts of  and in the Soviet Union during teh Cold War. But something like that? I’ve never passed through. I do not think there is a place in the world where you can find something like that.”

Ondertussen heeft de EU een speciale dienst opgericht om zijn ambtenaren zelf in te schrijven. Ze willen die mensen de schaamte besparen. Op een informatie aanvraag bij de EU over het taagebruik in België kreeg ik volgend antwoord:

“In response to your enquiry would like to inform you that in Flanders, in

Belgium the official language is Dutch. This is the decision of the national

administration.

For further details, we kindly suggest that you contact the

national authorities in Belgium. You may find the administrative portal of the Belgian federal government (under “useful links”) at the following

website:

http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/belgium/index_en.htm

We hope this information will be of use to you.”

Hetzelfde schandandalige verhaal speelt zich ook af in andere gemeenten zoals je kan zien in onderstaand filmpje geschoten in Zaventem.

In feite is het hele spelletje in gang gestoken door de Vlaamse regering zelf die de wooncode wijzigde en een taaltest invoerde voor het bekomen van een Sociale Woning, waarvoor deze regering trouwens op haar vingers is getikt door de Verenigde Naties. Het ‘Committee on the Elimination of Racial Discrimination’ zegt in haar rapport van Februari 2008 op p. 5:

“The Committee is concerned that the Flemish Community adopted a decree on 15 December 2006 restricting access to social housing to persons who speak or make the commitment to learn Dutch, as well as by the fact that the decree was endorsed by the State ouncil. The Committee is further concerned that the Municipality of Zaventem, near Brussels, adopted a regulation restricting the acquisition of public lands to Dutch speakers or to persons committing themselves to learn it (article 5 (e) (iii)).”

“While noting that the State party has a federal structure, the Committee recalls that Belgium is a single State under international law and has the obligation to ensure the implementation of the provisions of the Convention throughout its territory.”

“The Committee recommends that the State party ensure that linguistic requirements do not lead to indirect discrimination affecting both citizens and non-citizens who do not speak Dutch on grounds of their national or ethnic origin, thus impairing their enjoyment of economic, social and cultural rights, in particular their housing rights. The Committee further recommends that the State party provides detailed information in its next periodic report on this issue.”

Maar de Vlaamse Regering doet aslof zijn neus bloed. Zelfs ‘Le Monde‘ wijdt er een artikel aan, in de Vlaamse pers blijft het daarover oorverdovend stil. De hele zaak wordt geminimaliseerd, dus volgen de Vlaamse burgemeesters  moedig en stout het grote voorbeeld van hun regering. Ondertussen staat België ook onder toezicht van de Raad van Europa.

In Liedekerke worden Franstalige kinderen geweigerd op de speelpleinwerking, in Geraardsbergen krijg je niks uitbetaald van het OCMW als je geen Nederlands kent, in Overijse wordt een loket geopend waar verklikkers winkeliers die in het Frans afficheren kunnen aanklagen, Vilvoorde wil enkel sociale woningen verkopen aan iemand  die slaagt voor een taaltest, enzovoort. Het loopt de spuigaten uit, zie onderstaand overzicht:

Linguistic Discriminations in Brussels Region

Linguistic Discriminations in Brussels Region

Ondertussen stelde men zich bij de Europese commissie wel vragen na klachten van Franstalige partijen.  Deze klachten blijven echter zonder gevolg voorlopig. Dit was dan weer voor sommige Flaminganten voldoende reden om victorie te kraaien terwijl men zedig zweeg over de berisping die Vlaanderen kreeg van de VN voor dergelijke activiteiten. De vragenlijst die de rapporteur achterliet vind je op: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/72LOI_Belgium.pdf. Maar, het kon niet anders, er zijn terug een aantal Vlaamse gemeenten die prijs hebben. De Europese Commissie verdenkt de Vlaamse gemeenten Vilvoorde, Londerzeel en Geraardsbergen van “verkapte discriminatie” van anderstaligen. Ze heeft de Vlaamse regering om uitleg gevraagd en stuurt een delegatie van de Commissie tegen Racisme en Intolerantie naar Vlaanderen. Zie http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/409609/2008/09/09/Vlaamse-gemeenten-discrimineren-anderstaligen.dhtml. De Vlaamse gemeenten kunnen straks een abonnement nemen bij de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie.

Maar de Vlaamse regering en de Vlaamse burgemeesters, ze ploegden voort ondanks de kritiek van de Europese Commissie en de VN die in de internationale pers breed uitgesmeerd wordt. Zie o.a.:Libération: Bienvenue en Flandre, terre de discrimination, New-York Times: Seams of Belgium’s Quilt Threaten to Burst en International Heral Tribune: http://www.iht.com/articles/2008/05/13/europe/belgium.php. Zelfs Al Jazeera bericht hierover.

Top

Over de kern van de zaak

In 1994 viel TAK een bijeenkomst van Exploration binnen in Gent. Exploration is een vereniging die vooral in de Francofone wereld actief is. De afdeling in Gent bestaat voornamelijk uit Franstaligen. Zij tonen Films over reizen. Met politiek hebben ze niks te maken. Alhoewel de films voorzien zijn van Nederlandstalige onderschriften wordt er na de voorstelling wel in het Frans gepraat. Maar dat kon TAK niet hebben. Met alle geweld vielen ze binnen, het was niet de eerste keer, ze braken ruiten sloegen in op de aanwezigen met knuppels… enkele mensen werden gewond afgevoerd. Alhoewel de politie massaal aanwezig was deed ze niks om die burgers te beschermen. Integendeel, de politie was enkel gekomen om het samenscholingsverbod te controleren gericht tegen Exploration. Dit was dus de laatste bijeenkomst van Exploration in Gent. Alhoewel de Francofone gemeenschap voorheen hyperactief was, gingen ze ondergronds.

Nazi groepen van overal in Europa zijn echter wel welkom op de gezegende ‘Vlaamsche’ bodem zoals je kan zien in de clip hieronder

De publicaties van sommige Vlaamse groepen in de rand van Brussel laten duidelijk blijken waar ze de mosterd halen. De Vlaamse Jongeren Dilbeek laten zich opmerken met volgende posting: http://vlaamsejongerendilbeek.skynetblogs.be/post/577734/wat-wals-is-vals-is-slaat-al-dood.

Lees eerst de URL: “wat-wals-is-vals-is-slaat-al-dood”. Ze hadden blijkbaar niet de moed om die slogan in het bericht zelf te zetten, kwestie van geen veroordeling op te lopen,dus ze steken het in de URL. Maar stel dat NVA plus VB en LDD en enkele rechtse CD&V-leden samen een meerderheid vormen in  een onafhankelijk Vlaanderen, dan doen die jongens waar ze nu nog van dromen. Dan slaan ze de Franstaligen dood. In de posting staat wel degelijk een duidelijke oproep voor Linguistic Cleansing. In heel vette letters staat er:

Dilbeek = Vlaamse Rand = Vlaams!!

Franskiljons, pas u aan of verhuis!! NU!!

Dat de stadsuitbreiding van Brussel op zoveel weerstand botst heeft vooral te maken men de propaganda en manipulatie van nationalistische partijen die hun oorlogsverleden blijkbaar nog niet verwerkt hebben en die in alle Vlaamse media vrijuit aan de klaagmuur konden gaan hangen. De Vlaamse media hebben gewoon als versterkers en luidsprekers gefunctioneerd voor een extreem rechts nationalistisch gedachtengoed

De Brusselse rand is inderdaad verfranst maar dat is alleen het gevolg van de stadsgroei van Brussel. Dat is een realiteit. In sommige faciliteiten gemeenten (Kraainem, Linkebeek, Wezembeek-Oppem en Sint-Genesius-Rode) is de meerderheid van de inwoners reeds lang Franstalig en/of Internationaal. Op 1 juli 2005 telde Sint-Genesius-Rode 17.932 inwoners. Sint-Genesius-Rode telt een zeer hoog aantal buitenlanders, namelijk 2968. Binnen deze groep zijn de Fransen het best vertegenwoordigd met 719 zielen. Daarna komen de Portugezen (236), de Italianen (218), de Britten (216), de Duitsers (201), de Nederlanders (195), de Amerikanen (155), de Zweden (133), de Spanjaarden (130) en de Denen (112). (bron: NIS, 2006). Dit is de realiteit van de expansie van Brussel: hoofdstad van België, zetel van de EU-commissie en het EU-parlement. Wereldsteden expanderen nu eenmaal. Wat had men verwacht, dat Brussel een dorp zou blijven nadat het de hoofdstad van Europa was geworden en nadat de zetel van de Nato in de buurt werd gevestigd? Misschien gaat Brussel en de rand rond Brussel straks wel de Engelse toer op. Die tendens is al gedeeltelijk aanwezig want voor de rabiate taalpuristen van de Vlaamse Beweging is het Engels reeds lang vijand nummer 2 na het Frans. Dit is vergeefse moeite. Vergelijk eens de 3 talen:

Engels: 380 miljoen moedertaalsprekers, 510 miljoen totaal

Frans: 87 miljoen moedertaalsprekers, 190 miljoen totaal

Nederlands: 23 miljoen en 4 miljoen als tweede taal

Die getallen zeggen genoeg. Vandaag heeft de overheersing van het Frans in Brussel niks meer te maken met imperialisme. De Fransen zijn allang niet meer de baas in de Wereld, de Francofonen zijn allang niet meer de baas in België. Toch wil men kost wat kost Brussel klein houden. De Vlaamse Beweging spreekt van een olievlek. Al gehoord van de olievlek Amsterdam of Berlijn. Daar spreekt men van stadsuitbreiding. Stadsuitbreiding of stedengroei is de normale evolutie van een grootstad in de 20ste eeuw het is ook  een onderwerp dat reeds sedert begin de twintigste eeuw bestudeerd wordt door de Stadsgeografie. Niks nieuws onder de zon.  Hieronder een voorbeeld:

Stadsuitbreiding

Stadsuitbreiding

Groeipijnen als gevolg van deze expansie komen nu eenmaal voor. Sommige landen passen daar een mouw aan en proberen de verstedelijking te begeleiden, opvang voor de nieuwkomers te voorzien, groene zones in te planten in de voorsteden enz. Die inspanningen gaan uit van de regering of van de grootstad zelf. In België heeft de wetgever in 1963 een taalcordon rond Brussel gelegd. Brussel mag niet meer groeien. Maar demografische ontwikkelingen houdt men niet tegen met wetten en decreten. Dat Brussel toevallig in meerderheid Franstalig is, dat is pech voor de Vlaamse bewegening, maar Brussel kunstmatig klein houden werkt niet omdat het tegen elke demografische logica indruist. Zijn gram halen door het administratief te versmachten heeft geen zin en werkt alleen maar conflicten in de hand.

De kleine gemeenten rond Brussel die overspoeld worden met inwijkelingen doen misschien wel al het mogelijke om die op te vangen, maar ze doen dat vanuit een dorpse behoudsgezinde visie die in het geheel niet past bij een grootstad. In de meeste gemeenten zijn er dus taalcursussen Nederlands. Maar ten eerste zouden die inspanningen op conto moeten komen van de grootstad zelf of van de landelijke of regionale overheid niet van die kleine gemeente, ten tweede het is niet door cursussen Nederlands te geven dat men van Brusselaars Vlamingen maakt. Inwijkelingen hebben ook het recht om hun identiteit te behouden, temeer dat ze hoogstens op 20 Km van Brussel zelf wonen, waar ze terug naar toe gaan waarschijnlijjk om te werken, zeker om er te gaan winkelen. Waarom wil men van de Franstalig inwijkelingen uit Brussel absoluut Vlamingen maken? Dat lukt nooit. En daar is geen onwil mee gemoeid, maar simpele sociologie. Voor de ex-Brusselaars heeft de steedse identiteit meer status dan de plattelandse en wie weet met welke familiale of andere banden zijn ze nog verbonden met de Grootstad of het Waals Landsgedeelte net achter de hoek?  Dus om puur sociologische redenen lukt die vervlaamsing niet.  Tenslotte werkt het in de andere richting ook niet. Mensen van het platteland die in de grootstad gaan wonen blijven ook nog lang het karakter van plattelander uitdragen. Een spreekwoord zegt: men kan de boer naar de stad halen, maar men kan het platteland niet uit de boer halen.

In onderstaand schema ziet men dat de migratie vanuit Brussel naar de Vlaamse rand de hoofdmoot uitmaakt van de migratiestromen rond Brussel. De migratiestromen vanuit het Waalse Geewest zijn minoritair, er is zelfs een overschot van 1479 migranten die de Vlaaamse Rand verlaten voor Wallonië (Bron: Studiedienst van de Vlaamse Regering, http://www.briobrussel.be/assets/vlaamserand/svr_rapport_2008_2_vlaamserand.pdf)

Migratie stromen in de Vlaamse Rand rond Brussel

Migratie stromen in de Vlaamse Rand rond Brussel

Stel u voor dat men andere Vlaamse steden op een dergelijke manier had ingeperkt als Brussel. Gent en Antwerpen zouden dan geen havens meer hebben, want de expansie van beide havens is ten koste gegaan van de randgemeenten. Ganse gemeenten (Wilmarsdonk, Oorden, Oosterweel) zijn verdwenen en verdwijnen nog (Doel) voor die expansie, expansie die men Brussel niet gunt. Dit is de kern van de zaak.

In de jaren negentig werd er maar meewarig neergekeken op die akties van TAK. Linkse mensen zagen het als folklore. Maar dat terzelfdertijd de taalvrijheid van een grote groep burgers op een schaamteloze manier aan banden werd gelegd kwam blijkbaar niet bij ons op. Ook niet bij mij, alhoewel ik wel wat vrienden had bij de Francofone Gentenaars. Toen is reeds een gevaarlijke grens overschreden. Toen was er niemand om deze mensen te verdedigen. Als morgen in Gent toeristen aangevallen worden omdat ze Frans spreken, zal het stadsbestuur uit de lucht vallen. Jarenlang zullen ze miljoenen geïnvesteerd hebben om van Gent een aantrekkelijke stad te maken. Dat is hen gelukt. Maar de situatie kan snel 180° draaien. De Dalmatische kust heeft van 1991 tot 1996 plots geen enkele tourist meer gezien. Ja het was daar boel. Nu ja als we de fanatiekelingen verder laten begaan komt er hier ook boel. Maar het is nog niet te laat om te reageren. Het wordt tijd dat deze schande ophoudt. Elke discriminatie op basis van taalgebruik moet bestraft worden. Er is een wet tegen discriminatie, pas hem toe of pas hem aan als hij niet geschikt is. Wie heeft die moed?

Kinderopvang, OCMW-steun, de aankoop van een huis, de huur van een sociale woning, het zijn allemaal zaken die tot de privésfeer behoren en waar overheden zich mee gaan bemoeien. De volgende uitspraak hierover van de ‘UnFrench Frenchman’ is duidelijk:

Language is a freedom directly exercised by the people. It should be recognized as such and remain free from government meddling. If the people want to speak French to each other, let them speak it, if they would rather dump it and use other languages, respect their choice too.

Pollution of Linguistic Cleansing

De Mensenrechten spreken zich wel degelijk uit over het onvervreembare recht die Taal te gebruiken die men wil gebruiken

Lees daarover meer via volgende Links:

Linguistic Human Rights
Naar Top
Language Rights as an Integral Part of Human Rights

Stop die Brugse Metten

Top

5 thoughts on “Taal Protectionisme in Vlaanderen

 1. Pingback: [o] Linguistic Cleansing in Flanders « The Wings of the Carp

 2. Ik denk dat u niet helemaal op de hoogte bent van de taalwetgeving. Een wetgeving die in België tot stand gekomen is na een overeenkomst tussen beide gemeenschappen.
  Het feit dat sommige gemeenten (waaronder ook Dilbeek) een strikte toepassing hiervan hanteren (door te vragen aan loketbedienden enkel Nederlands te spreken) heeft in eerste instantie te maken met een acuut verfransingsgevaar. De uitslagen van de UNION lijsten de afgelopen 10-tallen jaren zijn hier een manifest bewijs van. Het feit dat dergelijke partijen gewoon al bestaan zijn eveneens een bewijs dat een bepaalde groep van franstaligen niet de minste intentie hebben zich aan te passen aan de lokale taal en cultuur (althans naar de openbare dienstverlening toe. Binnenshuis doen ze voor mijn part hun ding). Als u dit discriminerend noemt, slaat u de bal volledig mis. Als u in Frankrijk of Duitsland probeert in een andere taal bedient te worden aan het loket, zult u ook een tolk moeten meebrengen als u het Frans of Duits niet machtig bent. Ik zie het verschil niet met België waar grondwettelijk 2 ééntalige gewesten zijn en 1 tweetalige (een eis trouwens van onze Franstalige landgenoten destijds).

 3. De Karper is wel degelijk op de hoogte van de wetgeving in België. Kijk, de enen gebruiken de taalwetgeving om anderstaligen te discrimineren terwijl hier in Gent net het tegenovergestelde gebeurt. Het Gentse Stadsbestuur springt creatief om met de taalwetgeving en gebruikt de uitzonderingsregels erin om anderstaligen, indien nodig, in een andere taal te woord te staan. Zie https://thewingsofthecarp.wordpress.com/2008/11/15/gent-discrimineert-niet/, http://www.gentblogt.be/2008/11/17/taalwetten-in-gent? Ik vrfaag mij af of al die scherpslijpers wel zelf de taalwetgeving die terzake doet hebben gelezen. We verwijzen hen vriendelijk maar dringend naar de site van de Vlaamse Regering: http://brussel.vlaanderen.be/bestuurszaken.html En als ze zouden willen contact nemen met de Vaste Commissie van Taaltoezicht zelf hier de email-adressen: Voorzitster: Annelies.VanCauwelaert@rrn.ibz.fgov.be, Secretariaat: Ann.Verschraegen@rrn.ibz.fgov.be, Adviseur-generaal FR: Jean-Marie.Busine@rrn.ibz.fgov.be, Adviseur-generaal, tweetalig adjunct, NL: Theo.VanSanten@rrn.ibz.fgov.be

 4. Mag ik U feliciteren en bedanken voor de openheid van geest en gezond verstand die U blijk geeft….? (bv. qua normal uitbreiding van de grote steden…)

  Ik ben niet gewend zulke goede texten, geschreven door Vlamingen te lezen… Ik hoop dat U vlug leider van een nieuw school van gedachte in Vlaanderen wordt. Dat zou kunnen helpen onze Staat van Belgie te redden, indien ervoor het niet te laat is…..

  Mag ik uw postadress krijgen? Ik zal U graag een boek laten geworden die in Juni 2008 verscheen en waarin wij hebben gepubliceerd ons standpunt over het lot van de franstaligen die in de péripherie rond Brussel leven en onderdrukt zijn. Het is in het frans geschreven maar ik vermoed dat U wel bekwaam genoeg bent om deze taal te begrijpen.

 5. Monsieur,

  Je suis un Gantois, et je peux vous dire qu’ici à Gand la grande majorité des gens n’aime pas et ne pratique pas la discrimination non plus. Bien qu’il y avait encore un incident avec TAK en 1994 très déployable, aujourd’hui le maire et les échevins m’ont envoyé une lettre pour affirmer leure bonne volonté dans la communication avec des gens utilisant une autre langue que le Néelandais. Vous pouvez lire la lettre sur mon Blog à https://thewingsofthecarp.wordpress.com/2008/11/15/gent-discrimineert-niet/ Sa réponse est interessante parce que le bourgemestre, Daniël Termont, réferre à la loi linguistique et il explique commment cette loi donne quand même la possibilité d’employer une autre langue que le Néerlandais dans les situations ou il est nécessaire. C’est derrière cette même loi que d’autres bourgemestres se cachent pour discriminer. Quelle hypocrisie.

  Moi, j’espère aussi que je fasses école (est-ce-qu’on dit ça comme ça?). Bien sûr je lis le Français, j’essayes même de l’écrire (avec quelque fautes).
  Je serrai heureux de recevoir le livre que vous m’avez promis.
  Amitié,
  Le Carpe Volant

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s