Voedsel-toegankelijkheid d.m.v. voedselsoevereiniteit

Motie opgesteld door Anaïs, Hanna, Lise, Saartje en Thelma voor het Jongerenparlement

Jongerenparlement - Parlement des Jeunes

Jongerenparlement - Parlement des Jeunes

Gelet op het hoge aantal mensen dat honger lijdt in de wereld (850 miljoen).

Overwegende dat hiervan 600 miljoen boeren honger lijden. Vaak omdat kleine boeren worden weggeconcurreerd door multinationals, onder het mom van de vrije handel.

Niet alleen kleine boeren maar ook kleine bedrijfjes, zowel in het Noorden als in het Zuiden, kunnen niet op tegen deze grote bedrijven. Er zijn 600 miljoen boeren die honger lijden vaak doordat zij niet op kunnen tegen de lage prijzen die de multinationals zich aan de hand van massaproductie wel kunnen permitteren.
Deze boeren hebben nauwelijks nog een inkomen waardoor de toegankelijkheid van voedsel, een van de basisbehoeften van de mens, voor hen in het gedrang komt.

In Europa hebben 110 inkoopcentrales en 600 supermarkten de macht over de voedselprijzen. Zij staan tussen 89 miljoen klanten en 3,2 miljoen boeren.
Deze bedrijven draaien alleen op winst. Ze doen aan massaproductie en aan overproductie om maximale winst te boeken, met een massale verspilling van voedsel tot gevolg. Dit ondanks de miljoenen mensen die honger lijden.
Niet alle overschotten zijn voor de vuilbak, sommige bedrijven dumpen hun overschotten op lokale markten in het Zuiden. Zo moeten de lokale melk en gierst in Senegal steeds vaker plaats maken voor geïmporteerde koffie, suiker en brood van geïmporteerde tarwe. De plaatselijke bevolking kiest logischerwijs voor dit goedkopere geïmporteerde voedsel. Het resultaat is dat de voedselgewoontes veranderen en de plaatselijke bevolking steeds meer afhankelijk wordt van de geïmporteerde voedingswaren.

Een duidelijk voorbeeld is de sojaketen: soja wordt geïmporteerd uit landen als Brazilië.
Er worden niet alleen grote stukken oerwoud gekapt om plaats te maken voor de gigantische industriële sojaplantages waar de soja verbouwd wordt, ze gaan ook ten koste van de kleine plaatselijke boeren die noodgedwongen hun land moeten verkopen, zo hun inkomen verliezen en met armoede en honger te maken krijgen.
Met deze geïmporteerde soja worden in Europa op industriële schaal veevoeder voor varkens- en rundvlees (o.a. verwerkt in hamburgers) en melk geproduceerd. De overschotten worden, in de vorm van melkpoeder, aan dumpingprijzen geëxporteerd naar o.a. Afrika, waar ze de lokale boeren uit de markt prijzen. Waardoor ook dezen niet meer over genoeg levensmiddelen voorzien om zich van genoeg voedsel te voorzien.

En daarom bevelen wij de Via Campesina voedselsoevereiniteit aan.


Dit betekent dat landen zelf kunnen beslissen over import, export en eventuele invoerheffingen. Elk land zou moeten instaan voor zijn eigen voedselbedeling waardoor import en export zo een soort limiet krijgt. Elk land beschikt en beslist over zijn eigen voedselvoorraad. Als landen zelf kunnen beslissen over de verdeling van hun voedsel zouden er bvb bij hongersnood veel slachtoffers kunnen voorkomen worden want volgens Amartya Sen, Nobelprijswinnaar, die de mechanismen van hongersnoden bestudeerde, is er in door hongersnood getroffen landen vaak nog genoeg voedsel aanwezig maar is dit gewoonweg niet toegankelijk voor de armen. De vrije markt mag niet ten koste van miljoenen mensen die honger lijden!
De kleine bedrijven en boeren moeten ook hun kans krijgen op de voedselmarkt.
Voedsel is ten slotte van iedereen en voor iedereen.

Hanna is een jong Karpertje, dochter van de grote Vliegende Karper

Hanna is een jong Karpertje, dochter van de Vliegende Karper

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s