De moeder van alle transfers

5,6 miljard euro voor ‘Walen’ verschrompelt bij 50 miljard euro voor politici !

2,5 euro per dag betaalt elke Vlaming per dag aan de Waal zo blokletterden de Vlaamse media onlangs. 2,5 euro per dag dat is 912.5 euro per jaar, toegegeven daar koop je al wat moois mee voor jezelf. Maar die 2,5 euro worden natuurlijk niet zomaar in baar geld afgegeven aan die verderfelijke Walen. De in totaal 5,6 miljard euro transfers van Vlaanderen naar Wallonië gaan hoofdzakelijk via de sociale zekerheid. Dat geld wordt dus gebruikt om de buitengewone bijkomende kosten te dekken van zieke mensen, oude mensen, kinderen, werklozensteun, pensioenen etc….

Wie dus voorstelt om die 2,5 euro niet langer beschikbaar te stellen moet beseffen wat de gevolgen daarvan zouden zijn voor de betrokken landgenoten en op termijn voor zichzelf als al die dompelaars dan nadien door de omstandigheden gedwongen, bereid zouden zijn om aan inferieure voorwaarden te moeten werken.

Het blijft natuurlijk ieders recht om de interpersoonlijke solidariteit abnormaal te vinden alhoewel dit solidariteitsprincipe het fundament is van onze welvaart en ook het cement vertegenwoordigt van de Europese beschaving.

Maar wat te denken van een rapport van de Europese centrale bank dat stelt dat de Belgische overheden dezelfde output zouden kunnen leveren met 66% van de middelen die ze nu gebruiken (recentste studie met volledige cijfers over 2004).

De besparingswinst die we aldus zouden kunnen realiseren bedraagt volgens dit rapport niet minder dan 50 (vijftig) miljard euro !

50 miljard euro, dat is wat we teveel afdragen voor een bestuur dat er steeds minder één is maar door zijn expansie bij iedere staatshervorming duurder wordt.

50 miljard euro, dat is een overtollige transfer van de burger naar de politiek die bijna 10 maal zo veel kost als de zogenaamde transfer van de Vlaming naar de Waal.

Hou er dan ook rekening mee dat vele bekleders van politieke mandaten eigenlijk meerdere politieke mandaten bekleden en dus almaar met een groter deel van de koek weglopen. Het geld van deze transfers dient in tegenstelling tot de 2,5 euro van daarstraks niet voor allerhande uitkeringen van hulpbehoevenden maar voor de instandhouding van een politiek profitariaat dat zijn gelijke niet kent.

Al wie bijgevolg een transfer van 5,6 miljard teveel vindt voor een gerechtvaardigd doel moet wel helemaal sprakeloos worden van een totaal overbodige en nutteloze transfer van 50 miljard euro ( 2.017 miljard oude Belgische franken !) die enkel gebruikt wordt voor de handhaving en zelfs uitbreiding van een almaar groter wordend korps van sluwe zelfbedieners die gedurig meer maar allerminst beter bestuur voorstaan.

Als de loonlasten in België zo hoog zijn dan ligt dit zeker niet aan (normale) transfers in de sociale zekerheid maar des te meer aan de (abnormale) en afschuwelijk hoge transfer van de burger naar de politiek.

Gemiddeld heeft België een werklozenpercentage dat min of meer vergelijkbaar is met de buurlanden/regio’s. Dus moet de reden voor de hoge loonlast ergens elders liggen.

De Europese centrale bank heeft met zijn rapport de vinger op de (open) wonde gelegd. Een open wonde waar voortdurend nieuwe politieke profiteurs op af komen.

(F. O.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s