Brief/Lettre (de) Leterme, TrackBack Pings en Backtracking

Translate in English

justitie

Dit is een snelle noodposting over een belangrijk element van onze democratie: de scheiding der machten. In het vervolg vind je die op mijn snelblog.

Premier Leterme probeerde de onthulling in De Tijd over druk  door zijn kabinet op het Hof van Beroep van de Handelsrechtbank in Brussel in de zaak Fortis te weerleggen. De brief die hij ronddeelde om dat te staven riep echter meer vragen op dan antwoorden. In feite toonde hij net aan dat er wel druk was uitgeoefend. Hier alvast een link naar die brief, dan kan je zelf oordelen.

Un posting d’urgence rapide sur un élément important de notre démocratie: la séparation des pouvoirs qui a été démontré de ne pas  exister dans le cabinet du Premier Ministre Belge Leterme suivant une lettre qu’il a distribué dans le parlement lui même.

Voici un lien à la lettre traduite en Français. Volg verder op DeRedactie.be. A suivre sur l’RTBFinfo. If you want to read about the Belgian Circus abroad seeBBC News (still a standard).

Bron/Source: Le Soir online: http://www.lesoir.be/actualite/economie/fortis-leterme-dement-toute-2008-12-17-674807.shtml, De Morgen: http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/558794/2008/12/17/Leterme-bemoeide-zich-wel-met-Fortis-zaak.dhtml

Mister Blackberry

Mister Blackberry

De VRT organiseerde snel een poll met de vraag op Leterme moest aftreden.  Om 23h20 zei 66% ja. Een van mijn vrienden, een Internetpionier in Nederland is een grote voorstander van Directe Democratie via Internet. Leterme was er dus gelegen in dit geval.

Screenshot www.deredactie.be 17 dec 2008 23h20

Screenshot http://www.deredactie.be 17 dec 2008 23h20

En dan te bedenken dat volgens een andere  Blogger Leterme zo snel mogelijk van die Fortis afwou en dat daar al 800 ontslagen zaten aan te komen, mensen van zijn achterban. Rücksichtlos! Wie zei ook al weer dat macht van mensen psychoten maakt als het geen sterke kartakters zijn? Noam Chomsky verwijst er regelmatig naar in interviews.

Ik heb intussen een snelblog aangemaakt op dat andere grote blogplatform Blogspot. Nu kan ik meteen ook eens de uitwisselings mogelijkheden tussen beide platforms bekijken en uittesten. TrackBack en zo. Vreemd dat sommige mensen zulke exotische platforms kiezen waar TrackBack pings gewoon niet toekomen. BTW  TrackBack is blijkbaar een omkering van de term BackTracking een techniek uit de Artificiële Intelligentie nl. de metaheuristiek waar de Wikipedia ook gebruik van maakt. Leuk. TrackBacks voegen inderdaad ‘collaborative’ intelligentie toe aan het Blog Netwerk. Wie kan daar tegen zijn?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s