Berichten uit de Gazastrook – Messages From Gaza

[RT/youtube]

Opgelet/Warning
Deze video kan materiaal bevatten dat niet geschikt is voor jonge kijkers/This video may contain images depicting the reality and horror of war and violence and should only be viewed by a mature audience.

Verder berichten van Vrede met een oproep tot betoging Woensdag aanstaande, Dandelion Salad (US), Libertés Internets (FR) en andere Blogs – Also messages of Vrede doing a call for action on next Wednesday, Dandelion Salad (US), Libertés Internets (FR) and other Blogs

[Bericht van Frank Roels, Universiteit Gent]

Frank Roels, MD, PhD, FRMS
em professor, Universiteit Gent
Pathology, University Hospital block A
URL: http://lib.ugent.be/bibliografie/801000072304

Geachte,

De toestand in de Palestijnse gebieden wordt steeds dramatischer, het woord ethnic cleansing is nu van toepassing.
Laten we ieder van ons een mail sturen naar Karel De Gucht: kab.bz@diplobel.fed.be
België en de EU kunnen door een eenvoudige opschorting van de speciale samenwerkingsakkoorden met Israel, Tel-Aviv tot een andere houding dwingen.
Wij mogen niet medeplichtig zijn aan deze misdaden tegen de menselijkheid.

Lees tevens een reportage van Sara Roy, in de London Review of Books, geschreven nog voor het begin van de Israelische bombardementen. De perfide maatregelen van het Israelisch leger en andere overheden tegen de bevolking doen mij walgen:

Dringende nationale protestmanifestatie

Stop de bombardementen op Gaza

Stop het embargo tegen de Palestijnen

Brussel

Woensdag 31 december 2008

14 u Samenkomst aan het Muntplein

Optocht en protestwake aan het Martelarenplein (tot 16u)

(dank om dit bericht zo breed mogelijk te verspreiden)

Vrede vzw – Filips van Arteveldestraat 35 – 9000 Gent – Belgium
Tel: +32 9 233 46 88 – GSM: +32 473 51 64 62 – Fax: +32 9 233 56 78
ludo@vrede.be

http://www.vrede.be
http://www.uitpers.be

Stop de bombardementen op Gaza.
Sancties voor Israël

Vrede vzw veroordeelt met klem de Israëlische bombardementen in de Gazastrook en vraagt dat België het initiatief neemt in de VN-Veiligheidsraad zodat er maatregelen komen die leiden tot een onmiddellijke stopzetting van deze agressie. De Europese Unie moet elke samenwerking met Israël stopzetten en sancties opleggen

Volgens de eerste mediaberichten zijn er minstens 140 doden gevallen en volgens de plaatselijke medische urgentiediensten nog eens minstens 200 gewonden. Israël beweert daarmee Hamas te raken. In werkelijk gaat het om een aanval tegen de hele bevolking van Gaza. Deze brutale oorlogscampagne komt er na een wekenlang durend strikt embargo die de Palestijnse bevolking in Gaza aan een collectieve bestraffing onderwerpt. De internationale gemeenschap ondernam hiertegen weinig, hoewel de Speciale Rapporteur voor de Mensenrechten in de Palestijnse Gebieden stelde dat het embargo het Internationaal Humanitair Recht flagrant schendt.

De bombardenten zijn zonder meer een oorlogsmisdaad. Burgers mogen niet het doelwit worden van strafmaatregelen en militaire operaties. Niets rechtvaardigt een dergelijk optreden.

Vrede vzw vraagt nogmaals dat aan de Europese passiviteit ten aanzien van opeenvolgende Israëlische oorlogsmisdaden, zoals al uitvoerig is beschreven in opeenvolgende VN-rapporten, een einde wordt gemaakt. De jongste gebeurtenissen bewijzen nogmaals dat de Europese politiek om de banden met Israël aan te halen geen enkel effect ressorteert. Israël volhardt in zijn inhumane politiek tegen de Palestijnen en vervalt in alsmaar zwaardere mensenrechtenschendingen. Vrede vzw vraagt een onmiddellijke opschorting van elke Europees-Israëlische samenwerking in het kader van het Associatieakkoord en het Europees Nabuurschapsbeleid en het opstarten van een EU-sanctieregime tot Israël het internationaal recht respecteert.

Auferre, trucidare, rapere, falsis nominibus imperium, atque ubi solitudinem faciunt, pacem appellant (Tacitus, Agricola,30)
“To plunder, to slaughter, to steal, these things they misname empire; and where they make a wilderness, they call it peace”

www.boycotisrael.info
http://www.oxfamsol.be/nl/article.php3?id_article=1228
www.driesvanagt.nl
www.netwerkvlaanderen.be/nl/index.php
www.bankgeheimen.be/bankgeheimen.html?lang=en

[Dandelion Salad]

Folow RSS of Dandelion Salad Feed in Left column/Volg de RSS Feed van Dandelion Salad in de linker kollom

[Libertés Internets]

TOM SEGEV : QUELQUES FAUSSES HYPOTHÈSES A PROPOS DE GAZA

[other Blogs]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s