Het eerste slachtoffer van de oorlog is de waarheid

philosophy

Translate in English
Vandaag had ik geen tijd om aan mijn Blog over Gentse Blogs te werken, ik moest en zou  iets schrijven over de inval in Gaza van de Israëlische grondtroepen. Het was een lastige geboorte. Daarom nu dit stukje daarover: Meta-communicatie: Communicatie over communicatie (zie Paul Watzlawick,   Paul Watzlawick, Communication, Communicatie) Het lijkt een geleerd woord maar we doen het dagelijks. Als iemand zegt: “Ge moet zoveel niet zagen.”, dan is dat meta-communicatie. Het gaat niet in de eerste plaats over de letterlijke  inhoud van de boodschap maar over de manier waarop de boodschap gebracht wordt, waarop hij overkomt en  allerlei andere factoren of inhouden  die een  rol spelen bij communicatie, en dat zijn er meer dan we denken. De mens is een complex beest.

Het eerste slachtoffer van een oorlog is de altijd de waarheid. De oorlog wordt niet alleen uitgevochten met de wapens maar ook met messcherpe woorden en beelden:  in de media. Meestal is die oorlog  al een tijdje bezig voor het wapengekletter begint.  Maar als de oorlog begonnen is,  kun je  in feite niet meer vertrouwen op de media van de strijdende partijen, het is een en al rookgordijn.

Ik heb de Balkanoorlog van heel dichtbij gevolgd en daar deinsde men er niet voor terug wreedheden van eigen troepen voor te stellen als oorlogsmisdaden en beestigheden van de vijand. Die dingen komen meestal pas achteraf aan het licht en enkel mensen op het terrein zelf kunnen de waarheid achterhalen. Het gonst ondertussen ook van de complot-theorieën. De laatste die ik gehoord heb is dat Iran erachter zit. Iran zou zitten stoken om de olieprijs op te drijven. Ik weet niet of het klopt, het zou in alle geval verschrikkelijk cynisch zijn. Nu het zou kunnen, het is alleen vervelend dat je noch het een noch het ander kan bewijzen. Het cynisme en de hypocrisie zijn niet langer een monopolie van de VS, daar kunnen we wel van uitgaan.  Noam Chomksy schreef destijds:

“In het algemeen zien we in de geschiedenis hoe de macht van een bepaalde staat overeenkomt met de mate waarin hij geweld gebruikt naar buiten toe en met de hypocrisie van het eigen ideologische systeem. We kunnen er bovendien zeker van zijn dat dit systeem dan weer het uitoefenen van de staatstmacht weergeeft in termen van nooit geziene edelmoedigheid en een bezielende toewijding aan de hoogste morele waarden.” (Noam Chomsky, Over Ideologie en Macht, EPO,  Berchem, 1989,  ISBN 90 6445 785 9, p.18)

Bon uiteindelijk toch een reporter gevonden via Internet van The Real News Network die ginder ter plaatse was. Ik kan ondertussen met VodPod werken, op die manier kan ik heel rap videos van het Internet halen.  Ik heb dan nog wat Blogs doorgelezen en wat linkjes gezet, het staat erop nu. Maar het is tijd dat er iemand dat werk van mij overpakt, want ik heb ook nog andere katten te geselen en het is mijn onderwerp niet, oorlog.

Vandaag nog een interessante tekst gevonden van Rudy Arnaudt die de Flaminganten à la Professor Emeritus Vermeersch een flinke neus zet: Waarom regionalisten niet van Jacques Derrida houden. Het speelt geen rol dat Jacques Derrida u niks zegt, het is geen moeilijke tekst. Die tekst over Socrates en I.F. Stone van Roger Jacobs was moeilijker en veel langer maar even en misschien nog meer noodzakelijk. Af en toe eens nadenken over democratie, het zou meer moeten gebeuren. En mensen klappen mee mekaar, zou Derrida gezegd hebben. BTW, Hamas is wel degelijk democratisch verkozen zie de Fotos van de verkiezingen in Palestina.

We hebben hier in ons landje dus ook al een klein oorlogje, gelukkig enkel nog met woorden. Ik informeerde bij de schrijvers van een en ander en blijkt dat Rudy Arnaudt zich vergist, dat niet Vermeersch de auteur is van het manifest van de Gravensteen-groep maar dat Johan Sanctorum er de eerste versie van schreef. Vermeersch zou wel achteraf het territorialiteitsbeginsel toegevoegd hebben. Als dat klopt wordt het ook tijd dat die alom bewonderde professor nu eens echt op pensioen gaat, want  ik citeer Johan Sanctorum die ik om een reactie vroeg:

Het is Vermeersch die nadien met dat territorialiteitsbeginsel is afgekomen. Ik heb me daar sterk tegen verzet, maar iedereen liep achter Vermeersch aan, dus heb ik uit de groep ontslag genomen. De Morgen heeft daar toen een sarcastisch stukje over gepleegd “Nu al heibel in Gravensteengroep”, zonder op de essentie door te gaan, hoewel ik dat naar de verschillende media toe heb verduidelijkt. De Standaard ging wel enigszins in op mijn filosofische bezwaren. Etienne Vermeersch is wat mij betreft een loden gewicht dat over intellectueel Vlaanderen hangt. Autoritair, zelfgenoegzaam, ouderwets.

Zelfgenoegzaamheid is een mooi Vlaams woord, maar het is een kwalijke eigenschap die we kunnen missen als de pest. We hebben ook nog Prof. Emeritus Vermeersch om een reactie gevraagd, maar tot nu toe nog geen reactie ontvangen.

Zie ook:

The Blame Game in Gaza, Erasing Israeli actions to fault only Hamas

De tien geboden van de oorlogspropaganda (Marleen Teugels)

The Real News Network

Counterspin Fair

Eerste barstjes in Gravensteen (De Standaard)

Waarom regionalisten niet van Jacques Derrida houden. (De Morgen)

Wat is er mis met nationalisme?

Noam Chomksy

The Interactional View Paul Watzlawick (1922- ) and the Palo Alto Group

Allemaal Meta

Gravensteengroep. Wat is er links aan dit “links manifest”? (LSP)

Gravensteengroep: een zeer principieel manifest (Nieuw Pierke)

Het Gravensteenmanifest: Etienne Vermeersch weerlegt kritiek Jan Blommaert (Indymedia.be)

Vlaams regionalisme is ook een neoliberaal globaliseringsproject (reactie op de Gravensteengroep DS 26/02/2008)

1 thought on “Het eerste slachtoffer van de oorlog is de waarheid

  1. Pingback: Camionnete DVG gestolen: Is dit een fait Divers? « De Voorstad groeit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s