Gaza leidt tot meer discriminatie op het internet

Tenzij we werkelijk horen dat het Isrëlisch leger wordt aangeklaagd voor oorlogsmisdaden, kunnen we het onderwerp Gaza voorlopig wat laten rusten. Maar bij mijn research via Technorati botste ik op volgend stukje op een Nederlandse Blog, de Allochtonen Weblog. Een Blog met Tecbnorati Authority: 20, klaarblijkelijk de schrijfplek van Nederlandse migranten en hun organisaties schrijft:

“Het Meldpunt Discriminatie Internet heeft sinds het begin van de oorlog in Gaza ruim drie weken geleden een kleine honderd meldingen gekregen. Dat is ongeveer twee keer zoveel als normaal. Circa 45 van de berichten van discriminerende uitlatingen op het internet gingen over de strijd tussen Israël en de Palestijnen.

Het is een conflict dat heftige reacties uitlokt“, zei directeur Niels van Tamelen van het meldpunt gisteren. Circa 80 procent van de discriminerende opmerkingen over het conflict in Gaza was antisemitisch. De overige meldingen gingen over uitlatingen die discriminerend zijn tegenover moslims of Palestijnen.”

Bron: Fok

Dat deze oorlog de verstandhouding tussen allochtone en autochtone Europeanen geen goed heeft gedaan is iets dat niet aan onze aandacht mag ontsnappen. Ook wij moeten nu maar zorgen voor de nodige pacificatie, en dit zal van beide kanten moeten komen.

Michel Chossudovsky legde er in een toespraak voor het ‘Centre for Research on Globalization’ (CRG www.globalresearch.ca) de nadruk op dat er een verband bestaat tussen de oorlog in Gaza en de Economische krisis. In deze krisis is solidariteit geboden, we mogen ons niet laten verdelen door de oorlogsstokers en havikken.

The Global Financial Crisis — Michel Chossudovsky

Obama belt met Abbas en belooft duurzame vrede

EU-landen vragen Israël om Gaza-hulp toe te laten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s