Wat een blogger moet weten over de Belgische/Nederlandse wetgeving

Dit is geen advies van een expert terzake, maar het zijn enkele zaken die elke blogger zou moeten weten.

1) De identificatie van een Blog gebeurt aan de hand van de mailbox waarmee hij geregistreerd is. De houder van die mailbox wordt geacht juridisch verantwoordelijk te zijn voor wat op die Blog gepubliceerd wordt.

2) Een gesloten Blog die niemand ziet zal waarschijnlijk weinig moeten rekening houden met wetgeving, maar de meeste blogs zijn echter toegankelijk voor het publiek, andere internetgebruikers en daarmee worden het ook publieke ruimten.

3) Een mailbox daarentegen is geen publieke ruimte. Mail valt alvast in Nederland toch onder het briefgeheim, maar dat kan wel opgeheven worden als er een misdrijf is vastgesteld.

4 )Wat het bronnengeheim betreft, heeft in België het Arbitrage hof beslist dat dit eveneens geldt voor Blogs zoals het geldt voor andere media als de krant en de televisie. Zie arrest. De blogger wordt dus beschouwt als journalist en moet zijn bronnen niet prijsgeven.

5) Wat de fora betreft waar discussie kan gevoerd worden, veronderstel ik dat deze vallen onder de wetgeving die geldt voor alle publieke plaatsen, m.a.w. aantasting van de eer, racistische uitingen e.d. zijn er evengoed strafbaar.

Zie ook

Discussion Settings

What is Akismet?

Bad Behavior with Akismet or Spam Karma 2?

Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting

Technorati Blog Quality Guidelines

Search the Blogosfere

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s