De Amerikaanse progressieve priester Roy Bourgeois wordt met excommunicatie bedreigd terwijl bisschop Williamson onder de dekmantel van de Katholieke Kerk revisionistische onzin mag spuien

Priester Roy Bourgeois is een progressieve humanist. De School of the Americas Watch is een van de initiatieven waar hij zijn schouders onder zette. SOA Watch is een pressiegroep die de CIA activiteiten in Latijns Amerika volgt met argus ogen. De bekende folterschool ‘School of the Americas’ waar toekomstige dictators, genre Pinochet opgeleid werden in foltertechnieken, is een van hun scapegoats..

Roy Bourgeois had de wijding van een vrouwelijke priester, Janice Sevre-Duszynska, in de Ortodoxe kerk bijgewoond, en daarvoor dreigt hij uit de Katholieke kerk gesloten te worden. Janice Sevre-Duszynska was een medestrijdster in de SOA Watch. Priester Bourgeois schreef een brief naar de Paus en wacht nu af wat de Rome gaat beslissen. Er is een steunactie opgezet, via deze link vind je mail-adressen waar protestbrieven kunnen naartoe gestuurd worden.

Ondertussen  voert de triestige Vaudeville van de Katholieke kerk zijn zoveelste farce op. Uitgerekend in dezelfde dagen waarin de bevrijding van Auschwitz herdacht wordt, beslist  paus Benedictus XVI bisschop Williamson terug op te nemen in de Kerk. Hij was eerder geëxcommuniceerd als een van de volgelingen van de afgescheurde kerk van Bisschop Lefèvre. Vlak voor zijn rehabilitatie heeft hij nog in het openbaar de Holocaust ontkent.

Alhoewel de Paus het ontkennen van de Holocaust verorodeelde blift de positie van Williamson binnnen de kerk gehandhaafd.

Williamson is aanhanger van de in 1991 overleden dissidente aartsbisschop Marcel Lefebvre, die zich nooit heeft neergelegd bij de moderniseringen die de laatste decennia binnen de katholieke kerk zijn doorgevoerd. Lefebvre werd in 1988 met de door hem tot bisschop gewijde volgelingen, onder wie Williamson, uit de kerk gezet. Desondanks gingen zij door met het uitoefenen van hun ambt.

Richard Williamson is een revisionist, een onverbeterlijke, schaamteloze loochenaar van (de omvang van) de jodenvernietiging. Vorige week woensdag, enkele dagen dus nadat Benedictus hem weer in de armen sloot, werd hij geïnterviewd door een Zweedse televisiezender. Tijdens het vraaggesprek herhaalde hij zijn bewering dat er ‘overweldigende bewijzen’ zijn dat in de concentratiekampen geen gaskamers gebruikt zijn. Ook stelde hij dat er tijdens Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen, maar ‘slechts’ 200.000 à 300.000 joden omgekomen waren in de kampen. En niet ten gevolge van vergassing dus.

Hier ziet u het interview:

Vodpod videos no longer available.

more about “up2unow“, posted with vodpod

See also

Paus toont ware gelaat…

Heet dat kindje echt jezus?

Vervolg op bisschop Williamson’s holocaust-ontkenning…

Williamson Update

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s