Waarom lopen politiekers van je weg?

D., met een grote trappist in zijn hand op een buurtfeestje: Ik vind het goed dat ze zo iemand als Vermeersch uitnodigen op de debatten van de Gentse Feesten, anders heb je geen debat meer.

Ik, met een fruitsapje in mijn hand op hetzelfde buurtfeestje: Vermeersch waant zich nog altijd de professor terwijl hij allang op pensioen is. Hij overschreeuwt iedereen en luistert naar niemand. Het is een autoritaire zak.

D.: Ja, ik ben het natuurlijk ook niet eens met Vermeersch, dat weet ge toch, maar toch hij brengt leven in de brouwerij en hij trekt volk aan. Hij is wel nog populair.

Ik: Populair? Toch niet bij de linksen van vandaag. Hij heeft destijds Roelant Raes positie in het universiteitsbestuur verdedigd.

D.: Ha, dienen Raes, dat vind ik ook een goeie.

Ik: Neen, neen. Gij denkt aan Koen Raes. Ik heb het over Roelant Raes, de ideoloog van het Vlaams Blok, die negationist.

D.: En hij verdedigde die?

Ik: Ja, Vermeersch kwam bij de studenten voor Roelant Raes pleiten, terwijl ze een actie hadden opgezet om die veroordeelde negationist uit het universiteitsbestuur te zetten.

In plaats van verder te discussiëren draaide Dummy zijn rug naar me toe en ging  wat lullen aan de toog. Nu ja dit kleine frustrerende incidentje deed me terugdenken aan gelijkaardige ervaringen. Toen ik op ’t fabriek werkte en als syndicalist menige discussies had met de bazen, draaiden ze ook dikwijls hun rug naar mij toe. Sommige burgerlijke ingenieurs zouden nog liever ter plaatse dood vallen. Veel politici doen het ook als ze geen gemakkelijk gelijk kunnen krijgen. Het heeft te maken met een patriarchale instelling: nooit openlijk toegeven dat je ongelijk hebt want dan moet je uw gesprekspartner als gelijke beschouwen, moet je erkennen dat hij evenveel recht van spreken heeft als jij. Het is in die kleine dingen dat je kunt zien dat het geen echte democraten zijn, ze doen alleen maar alsof. In feite lopen de politiekers vandaag ook weg van het debat, met andere woorden politici kunnen niet maar willen vooral niet luisteren. Het is een oud zeer en iedereen heeft er mee te maken.

Wie dacht dat het patriarchaat in dit landje niet meer bestaat, is er aan voor zijn moeite. Het is nog altijd de grondslag van het dagelijkse politieke gebeuren in dit klotelandje… nu ja ik vrees dat het niet beter is over de grens. Het zit ingebakken in onze politieke structuren. Dirk Barrez stelt in Analyse – zijn onze politici wel goed bezig, terecht de vraag:

“Waarom vertrekken we inderdaad niet van onderuit om ons democratische bestuur te organiseren en te hertekenen? En versterken we niet eerst krachtig het meest nabije en meest democratisch gefundeerde bestuursniveau, dat van de steden en gemeenten? Het is werkelijk een groot deficit om zien hoe weinig bevoegdheden en hoe weinig budget – helemaal anders dan in Scandinavië – wij toevertrouwen aan het gemeentelijke niveau. En nog veel minder, of zelfs helemaal niets, aan nog kleinere entiteiten als wijken of deelgemeenten.”

Als onze heren politici echte federalisten zouden zijn, is de wijk het niveau waar ze moeten beginnen met een staatshervorming, het niveau dat dichts bij de burger staat. Maar hier lopen ze van weg, want hier kunnen ze zich niet langer verbergen achter slagzinnen en beloften. Ze kiezen voor een verdelende strategie. Ze sluiten zich daarboven op in hun eigen gelijk om het niet te moeten hebben over de werkelijke problemen waar wij elke dag mee geconfronteerd worden. Ze zijn bang dat we dat onder hun neus gaan wrijven.

Terwijl Bart, Elio, en dergelijke, onderhandelingen achter gesloten deuren voeren, voert de NMBS ook iets uit. Dood leuk kondigt ze een toeslag van 7 € aan voor buitenlandse tickets die niet op Internet maar aan het loket worden besteld. Stel je woont in Antwerpen en je gaat wekelijks op bezoek bij je dochter in Breda, maar je betrouwt die online betalingstoestanden niet, want al eens 250 € van je rekening zien verdwijnen na het bestellen van een boek bij bol.com, en dan al die miserie, dan straft de NMBS je met 28 € per maand. Waar moet je dat nu gaan bekorten met een pensioentje waar op het einde van de maand niets van over blijft? De NMBS vindt dat als je te arm bent om een computer te kopen en een Internetverbinding te betalen, dat je moet boeten.

Ah, zegt de NMBS, maar die toeslag is marktconform. En ik die dacht dat de NMBS een publieke dienst was. Wanneer gaan ze aankondigen dat scholen ook marktconform moeten zijn, en de VRT… en, en wat, wat schiet er feitelijk nog over van de publieke sector? Maar Bart en Elio geven niet thuis. Zij zijn druk bezig met het opzetten van ingewikkelde constructies om de macht onder elkaar te herverdelen. Waarschijnlijk komen daar nog meer baantjes uit voor hun politieke vriendjes en dan zijn ze verwonderd dat de antipolitiek telkens opnieuw met hun stemmen gaat lopen.

Waarom lopen politiekers weg van de echte problemen? Omdat die niet passen in hun logica van verdeel en heers omdat macht het enige is dat hen interesseert. Voor mij betekent politiek mensen bijeenbrengen en niet het patriarchale verdeel en heers. In een echte democratie heeft iedereen recht van spreken of zoals Yanis Varoufakis het wist te verwoorden:

“Democratie gaat er niet over dat de meerderheid beslist, of het idee dat de menigte moet worden geraadpleegd alvorens belangrijke beslissingen genomen worden, of het recht op vrije meningsuiting. Hoewel al deze dingen belangrijk zijn voor een goede samenleving, ze zijn geen voldoende voorwaarden voor de democratie. Zoals de oude Atheners maar al te goed wisten, de hoeksteen van de democratie is ‘isigoria’, dat is, iedereen een gelijke zeg heeft in de uiteindelijke formulering van het beleid, onafhankelijk van de vraag of hij rijk is, welgesteld een handenarbeider of arme luis.”

De echte democraat kan je herkennen aan het feit dat hij je werkelijk als gelijke behandelt, luistert naar jouw problemen en jouw verzuchtingen serieus neemt, niet in zijn politieke propaganda, maar in het beleid.

Bart en Elio verrast door de klimaatopwarming 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s