Bedenkingen bij het onderzoek naar online burgerparticipatie in Nederland

Het onderzoek  ‘Citizens as political participants: The myth of the active online audience’ van Tom P. Bakker biedt weinig perspectieven. Er is gekozen voor een afstandelijke empirische benadering die vervalt in psychologisering. Het slaagt het er niet in de hindernissen voor burgerparticipatie in hun historische en maatschappelijke context te plaatsen. Op die manier dreigt het een legitimatie te worden van commerciële netwerken zonder uitzicht op een alternatief.

FOTO UIT ‘U IN DE WIJK’, WIJKTELEVISIE IN ACHTERSTANDSWIJKEN IN UTRECHT, PROJECT MET VRIJWILLIGERS

FOTO UIT ‘U IN DE WIJK’, WIJKTELEVISIE IN ACHTERSTANDSWIJKEN IN UTRECHT, PROJECT MET VRIJWILLIGERS

Continue reading

The US policy versus Bolivia: interview with Sinclair Thomson + a bookreview of ‘Revolutionnary Horizons’

From  TheRealNews

Sinclair Thomson is a co-author of the book Revolutionary Horizons: Past and Present in Bolivian Politics (Paperback) See also Book review below


Continue reading

I.F. Stone versus Socrates by Roger Jacobs

door Roger Jacobs

ISODORE FEINSTEIN STONE (1907-1989) publiceerde niet lang voor zijn dood een merkwaardig boek onder de titel The trial of Sokrates (Little, Brown and Company). In datzelfde jaar 1988 reeds verscheen de Nederlandse vertaling Het proces Socrates (Sesam/Bosch & Keuning, Baarn) die snel een tweede druk kende. Recentelijk kwam er een pocket-editie uit (Flamingo Classique, Ambo/Anthos, Amsterdam, 2000).

Het succes van de Nederlandstalige uitgave was niet enkel te danken aan de grote publiciteit waarmee de uitgave gepaard ging (Stone werd ervoor naar Amsterdam gehaald) of aan de vlotte pen waarmee Stone zijn vertoog op papier heeft gezet. Dat moet in de eerste plaats op rekening geschreven worden van de prikkelende stelling die als een rode draad door zijn boek loopt en waarmee hij de filosofisch geïnteresseerde lezer danig tegen de haren instrijkt: Sokrates – de non-conformistische stamvader van de Westerse filosofie – moet beschouwd worden als een vijand van de open maatschappij. In feite behoorde Sokrates tot het groepje aristocratische Atheners die de democratie verachtten en het militair gestroomlijnde Sparta als ideaal beschouwden.

In het logische verlengde daarvan toont Stone in zijn boek begrip voor de aanklacht die de Atheense polis tegen Sokrates indiende en die uiteindelijk uitmondde in diens doodvonnis. Hij benadrukt echter dat begrip voor wat er gebeurd is niet hetzelfde is als de goedkeuring ervan.

Stone als kritisch journalist

Continue reading