Bedenkingen bij het onderzoek naar online burgerparticipatie in Nederland

Het onderzoek  ‘Citizens as political participants: The myth of the active online audience’ van Tom P. Bakker biedt weinig perspectieven. Er is gekozen voor een afstandelijke empirische benadering die vervalt in psychologisering. Het slaagt het er niet in de hindernissen voor burgerparticipatie in hun historische en maatschappelijke context te plaatsen. Op die manier dreigt het een legitimatie te worden van commerciële netwerken zonder uitzicht op een alternatief.

FOTO UIT ‘U IN DE WIJK’, WIJKTELEVISIE IN ACHTERSTANDSWIJKEN IN UTRECHT, PROJECT MET VRIJWILLIGERS

FOTO UIT ‘U IN DE WIJK’, WIJKTELEVISIE IN ACHTERSTANDSWIJKEN IN UTRECHT, PROJECT MET VRIJWILLIGERS

Continue reading

Digitale Burgerrechten in Circus België

In de VS zijn verschillende organisaties actief op het vlak van de digitale burgerrechten, EFF, ACLU en APC. De EDRi overkoepelt in Europa de meeste nationale organisaties voor digitale burgerrechten: AK Vorrat in Duitsland, La Quadrature du Net in Frankrijk, de Open Rights Group in Groot-Brittannië maar ook organisaties in kleinere landen als BOF en Vrijschrift in Nederland, EFFI in Finland, Digital Rights Ireland in Ierland, Iuridicum Remedium in  Tsjechië en nog meer in andere Europese landen.

Hoewel de meest gebruikte toepassingen op Internet zoals Google en Facebook van Amerikaanse oorsprong zijn, vallen we hier in Europa en meer bepaald in België gelukkig nog altijd niet onder de VS-wetgeving. Gelukkig, want in de ‘Amendments to the United States Constitution’ vind je niets terug over de bescherming van de privacy terwijl dit recht wel opgenomen is in artikel 8 van het Verdrag van Europese Mensenrechten (EVRM). In Europa is in die context ook de opslag van persoonsgegevens in digitale databanken wettelijk gereguleerd sedert 1995 in het ‘Data Protection Directive’.

Mensen – datasubjecten in dit geval – krijgen volgens die regels opgesteld in 1995, bepaalde bevoegdheden, het zijn geen willoze dataobjecten, niet louter nummers zouden we in een dagelijks taalgebruik zeggen. Anderzijds wie persoonsgegevens verzamelt moet zich aan strikte beperkingen houden en wordt gecontroleerd door een toezichthoudende instantie (in België de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) die preventief (vooraf) en repressief (achteraf) toeziet op naleving van die regels. De kern van die bevoegdheden en plichten ziet er als volgt uit:

(1) persoonsgegevens moeten alleen worden afgegeven en mogen alleen worden verwerkt voor een bepaald en gerechtvaardigd doel (doelbindingsbeginsel),

(2) het datasubject moet inzicht hebben in (en heeft daarom een inzagerecht) welke gegevens er over hem zijn opgeslagen en verwerkt (transparantiebeginsel),

(3)  er mogen niet meer gegevens worden bewerkt en bewaard dan voor het gerechtvaardigde doel nodig is (proportionaliteitsbeginsel of evenredigheidsbeginsel),

(4) en de kwaliteit en juistheid van de gegevens moeten zijn gewaarborgd en kunnen door het datasubject worden afgedwongen (kwaliteitsbeginsel).

Continue reading

Firms bought secret personal data on staff – privacy chief

Major companies accused of colluding to ‘blacklist’ troublesome workers

Published by the Gaurdian.co.uk, 6 March 2009, for fair use only
Wiki keywords: Privacy, Employment
Authors: Rob Evans and Phil Chamberlain

Construction site

Construction industry was supplied with secret data. Photograph: David Sillitoe

More than 40 major British companies face legal action for allegedly buying secret personal data about thousands of workers they wanted to vet before employing them.

The information commissioner, Richard Thomas, will today publish a list of the companies he believes may have broken data protection laws, after an investigation by his office that was sparked by fears that many workers were being unfairly “blacklisted”.

Rob Evans on the information commissioner’s action against companies buying secret data Link to this audio

The commissioner alleges that the firms, including Balfour Beatty, Sir Robert McAlpine, Laing O’Rourke and Costain, have, for many years, covertly bought details of workers’ trade union activities and their conduct at work.

Thomas believes that workers have been unfairly denied employment because they have had no chance of challenging any inaccurate information, some of which has been stored for decades. Continue reading

Google Takes a Stand for Location Privacy, Along with Loopt « EFF

Posted at EFF, for fair use only
Author: Kevin Bankston

Wiki keywords: Privacy policy, Google
EFF Keywords: Cell TrackingPrivacy

Thanks in part to feedback from EFF, Google has chosen to take a strong and public stand on what legal privacy protections should apply if the government comes calling for the location data collected by Latitude, Google’s new cell phone-based friend-finding service. Google has decided to match the policy for dealing with law enforcement demands first adopted by its friend-finding competitor Loopt after consultation with EFF, a policy which relies on the strongest possible legal arguments for protecting users’ location privacy. The gist of the Latitude and Loopt policies? “Come back with a warrant.”

Like Loopt, Google’s Latitude doesn’t (currently) keep a historic log of its users’ locations; both companies overwrite the old data each time you report a new location. We think that’s the right move privacy-wise, and hope that between Loopt and Latitude, the we-don’t-keep-historic-logs policy will become the industry standard in the friend-finding space.

Being lawyers, though, we at EFF were just as concerned-if not more concerned-with legal policy: what would Google’s legal position be when a law enforcement agency tried to make it start logging a Latitude users’ location as part of an investigation? This is a particularly important question considering that when it comes to using the phone company’s cell tower data to track your location, the government’s position is that it doesn’t need to get a search warrant (though EFF’s been doing a good job of convincing the courts otherwise).
Continue reading

Abuse of your privacy data collected on Internet

Permalink
Author: Daniël Verhoeven
Wiki Keywords: Interactive Media, Privacy, Marketing, Advertising, Uberveillance, Contextual Advertising

When doing research on the use and abuse of privacy data on the Internet I bumped again on the case of the media corperation Advance. I pointed to it before and I was allowed to re-publish Karin Spaink’s article about it. Wondering how it had developed I discovered that there were no texts about it in English, and that is a pitty, because what Advance is doing is probably done by others on the Net, so I decided to cross the language barrier.

Advance Interactive Media is not only collecting privacy data, it does also hunt these data actively putting all kind of eliciting questionnaires on a range of sites (Je echte leeftijdVolgens mama, VerjaardagsAlarm). Also the questionnaires are often linked to TV-programs of SBS and RTL, both popular stations in The Netherlands. Ironically, Joop van den Ende’s investment trust owns 30% of Advance. Joop van den Ende was one of the owners of Endemol, the television production company that developed the format of ‘Big Brother’.

Advance says to have an ‘interactive relation’ with 2,2 million Dutch people (of about 15 million). Of 300,000 it possesses more than 100 personal characteristics. Of course Advance collects these data to sell them to other companies. One of the big pharmaceutical corporations who had a contract with Advance was Pfizer. The Dutch Privacy Commission CBP has started an inquiry following an article in the ‘Volkskrant’.

Continue reading

Tradition culturelle européenne et nouvelles formes de production et circulation du savoir par Maurizio Lazzarato

Article publié dans la revue “Thesis”, Weimar, N. 3, hiver 1999,.décembre 1999.

Author : Maurizio Lazzarato

Wiki keywords: Commodity, Culture, Knowledge, , Political economy

L’histoire de la culture européenne est en train de vivre un de ses plus grands bouleversements depuis, peut-être, l’invention de la l’imprimerie. Un véritable défi est lancé aux fondements même du concept de culture et de ses modes de production, de socialisation et d’appropriation. Je parle évidemment de son intégration au processus de la valorisation économique. Ce processus d’intégration s’est accéléré depuis le début des années 80 à travers, d’une part, la mondialisation et la financiarisation de l’économie, et d’autre part l’avènement de ce qu’on appelle les nouvelles technologies.

Plusieurs voix se sont depuis levées pour défendre la culture, surtont de la part d’intellectuels et d’artistes. Des oppositions plus fortes ayant trait à la subordination de la culture au champ économique se sont cristallisées au moment de la renégociation des rapports commerciaux qui concernent la production audiovisuelle, mais aussi les “droits d’auteurs” dont la définition même est mise en discussion par les nouveaux moyens de communication.

La stratégie de défense de la culture qui, en France au moins, semble se dégager de ces premières formes de mobilisation contre le monopole mondial des grandes entreprises de communication et de “divertissement” américaines, est celle qui désormais passe sous la définition de sauvegarde de l'”exception culturelle”.

Les artistes et les intellectuels, mais aussi les hommes politiques et les gouvernements qui revendiquent le droit à l'”exception culturelle” se veulent les héritiers de la tradition et de l’histoire de la culture européenne : autonomie et indépendance de l’art et des artistes par rapport au politique et à l’économique. La stratégie des tenants de l'”exception culturelle” semble vouloir utiliser et redéfinir positivement la séparation entre culture et économie. Continue reading

The Century of the Self – How was the all-consuming self created, by whom, and in whose interests?

“This series is about how those in power have used Freud’s theories to try and control the dangerous crowd in an age of mass democracy.” – Adam Curtis

The Century of the Self tells the untold and sometimes controversial story of the growth of the mass-consumer society in Britain and the United States. How was the all-consuming self created, by whom, and in whose interests?

Part 1


Happiness Machines

Freud provided useful tools for understanding the secret desires of the masses. Unwittingly, his work served as the precursor to a world full of political spin doctors, marketing moguls, and society’s belief that the pursuit of satisfaction and happiness is man’s ultimate goal.

Continue reading