Bedenkingen bij het onderzoek naar online burgerparticipatie in Nederland

Het onderzoek  ‘Citizens as political participants: The myth of the active online audience’ van Tom P. Bakker biedt weinig perspectieven. Er is gekozen voor een afstandelijke empirische benadering die vervalt in psychologisering. Het slaagt het er niet in de hindernissen voor burgerparticipatie in hun historische en maatschappelijke context te plaatsen. Op die manier dreigt het een legitimatie te worden van commerciële netwerken zonder uitzicht op een alternatief.

FOTO UIT ‘U IN DE WIJK’, WIJKTELEVISIE IN ACHTERSTANDSWIJKEN IN UTRECHT, PROJECT MET VRIJWILLIGERS

FOTO UIT ‘U IN DE WIJK’, WIJKTELEVISIE IN ACHTERSTANDSWIJKEN IN UTRECHT, PROJECT MET VRIJWILLIGERS

Continue reading

Confronting the social engineering of Zuckerberg and alike

Originally posted ad real democracy

Will Mark Zuckerberg run for President of the USA one day?

Will Mark Zuckerberg run for President of the USA one day? In a apologetic article in C|net about internet.org Dan Farber suggests: “Who knows, one day… Zuckerberg could try running a real country.” Internet.org is the latest promotion campaign Facebook, Samsung, Ericsson, MediaTek, Nokia, Opera, and Qualcomm to connect every person in the world to the Internet. The group wants to bring Internet access to the roughly two-thirds of the world’s population who aren’t connected.

They show a lot of ambition but have no Specific, Measurable, Attainable, Relevant, nor Time-bound plan of realisation. Though this is what you would expect from engineers. Is this mere a reaction on Google’s blue-sky scheme, Project Loon, a plan to deploy Wi-Fi-transmitting balloons over the world’s most remote areas, as some say?  Of course competition plays a part, but there is more. It is about social engineering and it is about time people start to realise that.

Continue reading

Privacy en sociale media, Duits voorstel gaat in de goede richting

Over foute metaforen als inleiding

Privacy betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze heeft te maken met een veelheid van data: persoonlijke gegevens, lichamelijke integriteit, voorkeuren, correspondentie, telefoongesprekken, relaties, plannen, welke afspraken ik maak, privéfoto’s … Zie voor een betere en omvattende omschrijving, de encyclopedie van A.I.

Zonder adequate privacybescherming wordt allerlei persoonlijke informatie verzameld en gebruikt om een profiel over ons op te bouwen. Dit profiel wordt dan vervolgens gebruikt om beslissingen voor, over of tegen ons te nemen: “u mag tot maximaal zoveel euro geld lenen”, “u bent geïnteresseerd in erotiek en dus wij sturen u deze sekscatalogus”, “u mag geen lid worden van onze club”, “we hebben een kandidaat voor de functie gevonden die geschikter is”, en in het ergste geval “nee, het spijt ons, maar uw naam staat op de no-fly list dus u mag niet meer vliegen”. Het leidt tot uitsluiting, willekeur en verborgen discriminatie. En omdat die profielen niet openbaar zijn, kan niemand controleren of ze wel kloppen. Of u terecht geweigerd werd. Waarom men u als vrijgezel stalkt met advertenties voor relatiebureaus. Veel databases bevatten foute of verouderde informatie. Data worden uit hun context gerukt, dat vinden wij ook foute informatie, maar daar komen we nog op terug. Dit betekent dat er beslissingen genomen worden over onze hoofden heen op basis van onjuistheden!

Bij privacy inbreuken wijst men al gauw naar Big Brother, maar deze reactie leidt tot over en weer beschuldigingen van paranoia, het soort dovemansgesprekken waardoor het onbegrip en de onduidelijkheid alleen maar groter wordt. De een wordt bang, de ander raakt onverschillig, maar geen van beiden hebben ze een klare politieke kijk die tot oplossingen kan leiden.

Een veel betere metafoor is gebaseerd op het boek “Het Proces” van Franz Kafka. In dit verhaal wordt de hoofdpersoon op een dag op de hoogte gebracht van het feit dat hij een overtreding heeft begaan. Verder verandert er niets. Hij wordt niet gevangen gezet. Hij weet niet eens welke overtreding hij heeft begaan. De rest van het boek beschrijft de eindeloze en vruchteloze zoektocht van de hoofdpersoon naar het hoe en waarom ervan. De metafoor van het proces van Kafka geeft, veel beter dan de afschrikwekkende “Big brother” metafoor, weer waar het probleem van een gebrek aan privacy ligt. En het laat ook goed zien dat dit iedereen raakt. Iedereen heeft of krijgt hiermee te maken. Continue reading

Digitale Burgerrechten in Circus België

In de VS zijn verschillende organisaties actief op het vlak van de digitale burgerrechten, EFF, ACLU en APC. De EDRi overkoepelt in Europa de meeste nationale organisaties voor digitale burgerrechten: AK Vorrat in Duitsland, La Quadrature du Net in Frankrijk, de Open Rights Group in Groot-Brittannië maar ook organisaties in kleinere landen als BOF en Vrijschrift in Nederland, EFFI in Finland, Digital Rights Ireland in Ierland, Iuridicum Remedium in  Tsjechië en nog meer in andere Europese landen.

Hoewel de meest gebruikte toepassingen op Internet zoals Google en Facebook van Amerikaanse oorsprong zijn, vallen we hier in Europa en meer bepaald in België gelukkig nog altijd niet onder de VS-wetgeving. Gelukkig, want in de ‘Amendments to the United States Constitution’ vind je niets terug over de bescherming van de privacy terwijl dit recht wel opgenomen is in artikel 8 van het Verdrag van Europese Mensenrechten (EVRM). In Europa is in die context ook de opslag van persoonsgegevens in digitale databanken wettelijk gereguleerd sedert 1995 in het ‘Data Protection Directive’.

Mensen – datasubjecten in dit geval – krijgen volgens die regels opgesteld in 1995, bepaalde bevoegdheden, het zijn geen willoze dataobjecten, niet louter nummers zouden we in een dagelijks taalgebruik zeggen. Anderzijds wie persoonsgegevens verzamelt moet zich aan strikte beperkingen houden en wordt gecontroleerd door een toezichthoudende instantie (in België de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) die preventief (vooraf) en repressief (achteraf) toeziet op naleving van die regels. De kern van die bevoegdheden en plichten ziet er als volgt uit:

(1) persoonsgegevens moeten alleen worden afgegeven en mogen alleen worden verwerkt voor een bepaald en gerechtvaardigd doel (doelbindingsbeginsel),

(2) het datasubject moet inzicht hebben in (en heeft daarom een inzagerecht) welke gegevens er over hem zijn opgeslagen en verwerkt (transparantiebeginsel),

(3)  er mogen niet meer gegevens worden bewerkt en bewaard dan voor het gerechtvaardigde doel nodig is (proportionaliteitsbeginsel of evenredigheidsbeginsel),

(4) en de kwaliteit en juistheid van de gegevens moeten zijn gewaarborgd en kunnen door het datasubject worden afgedwongen (kwaliteitsbeginsel).

Continue reading

Abuse of your privacy data collected on Internet

Permalink
Author: Daniël Verhoeven
Wiki Keywords: Interactive Media, Privacy, Marketing, Advertising, Uberveillance, Contextual Advertising

When doing research on the use and abuse of privacy data on the Internet I bumped again on the case of the media corperation Advance. I pointed to it before and I was allowed to re-publish Karin Spaink’s article about it. Wondering how it had developed I discovered that there were no texts about it in English, and that is a pitty, because what Advance is doing is probably done by others on the Net, so I decided to cross the language barrier.

Advance Interactive Media is not only collecting privacy data, it does also hunt these data actively putting all kind of eliciting questionnaires on a range of sites (Je echte leeftijdVolgens mama, VerjaardagsAlarm). Also the questionnaires are often linked to TV-programs of SBS and RTL, both popular stations in The Netherlands. Ironically, Joop van den Ende’s investment trust owns 30% of Advance. Joop van den Ende was one of the owners of Endemol, the television production company that developed the format of ‘Big Brother’.

Advance says to have an ‘interactive relation’ with 2,2 million Dutch people (of about 15 million). Of 300,000 it possesses more than 100 personal characteristics. Of course Advance collects these data to sell them to other companies. One of the big pharmaceutical corporations who had a contract with Advance was Pfizer. The Dutch Privacy Commission CBP has started an inquiry following an article in the ‘Volkskrant’.

Continue reading

Google and net neutrality

Author: Daniël Verhoeven, 22 feb 2009

Avant-propos: finding information on the web NOT using Google or any other search engine

A fortnight ago I planned to write an article about Google and contextual information search, the opposite of full text search (Google, Altavista, Yahoo search…). I started to collect information NOT using Google. I found out that one of my best friends in Belgium, Wim VDB – saw him on the birthday party of Francis – had made a small critical posting about Google privacy: ‘Zoekmachines en uw Privacy‘. When browsing his blog I stumbled on an article of Geert Lovink, I knew Geert a long time ago as a writer in Hactic… I wanted to reconnect. Using the tag http://wordpress.com/tag/geert-lovink, I found an article of him on Weizenbaum and Google search. Weizenbaum is a shared reference, one of the first well grounded critics of the information age. Since Weizenbauw was himself one of the architects of computer technology, he knows what he is talking about. Geert’s  article was a tribute to Weizenbaum and also a kind of Google bashing. This article linked to another article in Eurozine this one from Daniel Leisegan, Das Google-Imperium and to Siva Vaidhyanathan’s huge project:

The Googlization of Everything: http://www.googlizationofeverything.com/. 379 postings until now. Continue reading

Jacht op je privéleven geopend by Karin Spaink

Van de Blog van Karin Spaink (organisator HAR2009)

Jaren geleden heb ik ‘s een onbekende nagetrokken op internet. Het enige dat ik wist, waren haar naam en een IP-adres. Binnen een paar uur had ik Laura’s doopceel gelicht: ik wist waar ze woonde en werkte, dat ze geadopteerd was, dat haar vader haar heeft misbruikt, wat ze heeft gestudeerd, wanneer en met wie ze is getrouwd, dat haar man Robert biseksueel is, dat zij en Robert moeite deden een kind te krijgen, dat ze bij een sekte heeft gezeten en een piercing in haar geslachtsdeel heeft.

Ze had al die dingen zelf verteld. In de loop der jaren had Laura op internet allerlei details over haar leven achtergelaten, vooral in allerlei supportgroepen waar ze informatie inwon voor de problemen waarmee ze kampte. Die her en der verspreide deeltjes informatie kon ik vergaren en daarna aaneen rijgen tot een verhaal dat zo gedetailleerd was dat ze ervan schrok. Ze werd zelfs een beetje boos op me: mijn onderzoek voelde als een inbreuk op haar leven. Continue reading