Eigen schuld, dikke bult?

Eigen schuld, dikke bult. Dat is zowat het uitgangspunt van de politiek tegenover mensen met financiële problemen. Maar klopt dit wel en wat is het economisch belang van overbesteding door de armsten onder de bevolking. De banken crisis hebben ze alvast niet veroorzaakt, wel zijn ze er het eerste slachtoffer van.

Volgens het Vlaams Centrum voor Schuldenlast ontvingen in 2013 65.894 Vlaamse gezinnen ondersteuning bij het beheer van hun budget en/of bij de afbetaling van hun schulden. Daarvan zaten er 54.559 niet in collectieve schuldenregeling en 11.335 wel (Vlaams Centrum Schuldenlast, Cijfer- en profielgegevens van de Vlaamse huishoudens in budget- en schuldhulpverlening anno 2013, VSC_2013, p. 7)

post_no_bills

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure voor structurele schuldproblemen die je moet aanvragen met een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank. Deze stelt een schuldbemiddelaar aan en deze laatste probeert dan een minnelijke overeenkomst te bereiken met jouw schudleideisers over een afbetalingsplan. Als dat niet lukt dan besluit te rechtbank tot een gerechtelijke regeling van aanzuivering.

Continue reading

Jacht op armoezaaiers geopend

Na de jacht op werklozen is nu ook de jacht op mensen met financiële problemen geopend. Achterstal met het betalen van huur, gas, elektriciteit of water is al voldoende om op de zwarte lijst van de Centrale voor Kredieten aan particulieren terecht te komen. Dit is een totaal overbodige schending van de privacy van burgers.

De nieuwe Federale regering van Charles Michel zet stevig in op digitalisering en daar horen “uiteraard” ook databanken bij. Meer databanken, sterker uitgebouwde databanken, meer data uit verschillende databanken die met mekaar gekoppeld worden.

budget_meter

Budgetmeter voor elektriciteit

Van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) wil de nieuwe regering één grote databank maken die zowat alle wanbetalers omvat. Alle overeenkomsten in verband met consumentenkrediet of hypothecair krediet worden in de CKP geregistreerd. Een kredietverlener moet, voor het afsluiten van een dergelijke overeenkomst, eerst deze databank raadplegen om te zien of op de betrokkene geen al te zware schuldenlast rust. Dat is billijk, maar daaraan wil men nu ook alle Belgen met een telecom- energie-, belasting- of huurschuld toevoegen, en dat is een stap te ver.

Continue reading

Film: Pour un instant la liberté” de Arash T. Rihahi

Le Filme “Pour un instant la liberté” de Arash T. Rihahi – est sorti le  28 janvier en France avec le soutien d’Amnesty International, de la FIDH, du Réseau Education Sans Frontières …
Vodpod videos no longer available.

Ce film suit le parcours de familles et d’individus ayant fui l’Iran et bloqués en Turquie dans leur long périple vers l’Europe ; il pose un regard plein d’humour, de sensibilité sur leurs déboires, les violences subies, mais aussi les contradictions qui les traversent dans cette situation sans issue : les rapports hommes / femmes, l’attitude par rapport à la religion, …

Le Réseau  Education Sans Frontières nous signale :

« Nous nous y associons car nous pensons qu’il peut contribuer à changer le regard des français sur les migrants, en l’occurrence iraniens (et un kurde) mais la situation est assez universelle, malheureusement (Fin 2007, on estimait à 11,4 millions le nombre de réfugiés dans le monde). »

Site du film : http://www.pouruninstantlaliberte.com/

Blog du film : http://blog.pouruninstantlaliberte.com/

Voire aussi:

http://www.filmsdulosange.fr/liberte/site.html

Réseau Éducation Sans Frontières

155 organisations de défense des droits de l’Homme à travers le monde

Het fascisme komt stapje dichterbij in het Italië van Berlusconi

Beaten by the police in Italy

Beaten by the police in Italy

We brengen hier 2 verhalen van arbeidsmigranten in Italië (EN) van de site Meltingpot. De wetgeving in Italië wordt altijd maar strenger. Een nieuwe wet de ‘Pacchetto sicurezza”, die verstrengde veiligheidsmaatregelen bevat wakkert het racisme tegen Arbeidsmigranten aan. De nieuwe wet houdt onder andere in dat migranten zonder papieren die naar een ziekenhuis gaan voor medische hulp aan de politie kunnen gerapporteerd worden. Hij zal ook voor gevolg hebben dat:
–         mensen zonder papieren hun kinderen niet wettelijk kunnen herkennen

–         dar migranten minstens 2 jaar  een verblijfsvergunning moeten hebben om te kunnen huwen.

–         Dat ze een, verblijfsvergunning moeten kunnen voorleggen als ze geld naar huis willen sturen.

Begin  Januari werd er dan ook door de migrantenorganisaties opgeroepen om te betogen op 17 en 19 januari. Op 19 januari begon de stemming voor de wet in het Italiaanse parlement. Het protest gaat door ook op 31 januari zijn er betogingen.

Het Italië van Berlusconi is aan het afglijden naar openlijke fascistische maatregelen. Continue reading

Betoging in Gent voor Gaza een voorbeeld van organizatie en solidariteit

Terwijl mijn foto’s uploaden naar mijn Flickr account een kort verslag over de Gentse Betoging tegen de schending van de mensenrechten door Israel in Gaza, tegen het bruut geweld, tegen het uithongeren van een volk dat reeds 50 jaar leeft onder de stress van uitdrijving, omsingeling, diefstal van ouderlijke gronden, vernietiging van olijfbomen en oogst, en dat nu ook nog moet toezien hoe niet alleen  ganse gezinnen uiteengerukt worden maar wiens kinderen men vermoord zonder onderscheid. Met de steun van de US is voor Israel blijkbaar de tijd van de Endlösing ingezet.

Continue reading

Het Israëlisch leger dreigt er mee noodhulp verder te blokkeren

Bron Palestine News Network, , Jan 14, 2009

De beweging Free Gaza staat terug op het punt om hulpgoederen naar Gaza te verschepen. De “Spirit of Humanity” zette terug zijn koers uit, bestemming Gaza.

Dit schip brengt medische hulp, dokters, journalisten en parlemantairen naar de Gaza strip. Het heeft essentiële onderdelen aan boord om het enige brandwondencentrum in, Gaza, in het Al Shifa hospitaal te ondersteunen.

De laatste vaart van dat schip was op 30 December, maar het Israëlisch leger heeft met alle middelen het schip tegen gehouden. Het betreft hier een Humanitaire actie, maar Israël blijkt er een systeem van te maken zelfs deze te verhinderen.

Zie ook

Israeli forces threaten to use “any means” to stop the “Spirit of Humanity”

Combien de divisions

Afscheid tussen moeder en zoon